વેદાનું વચન – ૨

વેદાનું વચન – ફાઈલ – ૨. ૐ શ્રી સદગુરવે નમઃ એક અગત્યની વાત, આ વાત હીંદીમાં લખાયેલ બાબા નગીનાસિંહના વેદાનું વચનને ગુજરાતીમાં પુજ્ય સ્વામી પ્રણવતીર્થજીએ કહી તે શ્રી રમણભાઈ ચૌહાણે પોતાના હસ્તાક્ષરે લખેલ ફાઈલ કમ્પયુટર પર કાંતિલાલ પરમારે લખી https://ramanlal.wordpress.com/ બ્લોગમાં પ્રસ્તુત કરી છે. (૭૬) બીજો ઉપદેશ – જ્ઞાનકાંડ – ચોથો અધ્યાય (૧) અને ઉપરના … વાંચન ચાલુ રાખો વેદાનું વચન – ૨

વેદાનું વચન

Contents વેદાનું વચન 2 ભૂમિકા 2 વેદાનું વચન 8 પ્રથમ ઉપદેશ : કર્મકાંડ 8 પહેલો અધ્યાય 8 બીજો અધ્યાય 11 ત્રીજો અધ્યાય 13 ચોથો અધ્યાય 19 પાંચમો અધ્યાય 24 છઠ્ઠો અધ્યાય 28 સાતમો અધ્યાય 32 આઠમો અધ્યાય 36 નવમો અધ્યાય 39 (40/76) 48 બીજો ઉપદેશઃ જ્ઞાનકાંડ 49 પહેલો અધ્યાય 49 બીજો અધ્યાય 59 બીજો ઉપદેશઃ … વાંચન ચાલુ રાખો વેદાનું વચન

પ્રણવ પરાગ સ્વામી પ્રણવતીર્થ

Contents પ્રણવ પરાગ 4 સ્વામી પ્રણવતીર્થ 4 પ્રસ્તાવના 7 વિષયાનુક્રમ 8 જીવનમુક્તિઃસ્વરૂપ અને ઉપાયો 8 સાધનાલક્ષી વિવિધ 9 જીવન મુક્તિઃ સ્વરૂપ અને ઉપાયો 12 ૧. જીવન મુક્તિ વિવેક 12 જીવનમુક્તિનાં લક્ષણ 14 ૩. જીવનમુક્તિનાં પ્રમાણ 15 ૪. વાસનાક્ષય 21 ૫ પરમાત્મદેવનું જ્ઞાન 22 ૬. મનોનાશ 27 ૭. સમાધિ સૂત્ર અને પ્રત્યાહારનું વર્ણન 31 ૮. યોગ … વાંચન ચાલુ રાખો પ્રણવ પરાગ સ્વામી પ્રણવતીર્થ

પ્રણવ પુષ્પો ભાગ – ૧

CONTENTS પ્રણવ પુષ્પો 12 ભાગ – ૧ 12 વિનય 12 અનુક્રમ 13 PAGE - 1 17 (૧) 17 "જમતે બોલવાનો યથાર્થ મંત્ર" 17 PAGE - 2 19 PAGE - 3 21 PAGE – 4 21 (૨) 21 ગણપતિનો અધ્યાત્મ સંકેત 21 PAGE 3 25 "મસ્ત થઈને કાખલી કૂટો" 25 PAGE 4 26 "સાત્વિક અહંકાર" 26 … વાંચન ચાલુ રાખો પ્રણવ પુષ્પો ભાગ – ૧

ગીતા ધ્વની

` Geeta Dhwani Price: INR 20.00 Authors: Kishorlal Mashruwala Publisher: Navajivan Trust Categories: Reflections Book Size: 283.49 KB Book Type: epub ISBN(13): 9788172296094 Added Successfully Could not add item to cart. Please try again later. About The Book સ્વ. શ્રી કિશોરલાલ મશરૂવાળાનો ગીતાનો સમશ્લોકી અનુવાદ ‘ગીતાધ્વનિ’ની આજ સુધીમાં સવા બે લાખ કરતાં વધુ નકલો લોકોના … વાંચન ચાલુ રાખો ગીતા ધ્વની

વેદાનું વચન – ફાઈલ – ૨.

વેદાનું વચન – ફાઈલ – ૨. ૐ શ્રી સદગુરવે નમઃ એક અગત્યની વાત, આ વાત હીંદીમાં લખાયેલ બાબા નગીનાસિંહના વેદાનું વચનને ગુજરાતીમાં પુજ્ય સ્વામી પ્રણવતીર્થજીએ કહી તે શ્રી રમણભાઈ ચૌહાણે પોતાના હસ્તાક્ષરે લખેલ ફાઈલ કમ્પયુટર પર કાંતિલાલ પરમારે લખી https://ramanlal.wordpress.com/ બ્લોગમાં પ્રસ્તુત કરી છે. (૭૬) બીજો ઉપદેશ – જ્ઞાનકાંડ – ચોથો અધ્યાય (૧) અને ઉપરના … વાંચન ચાલુ રાખો વેદાનું વચન – ફાઈલ – ૨.

વેદાનું વચન

Contents વેદાનું વચન.. 2 ભૂમિકા.. 2 વેદાનું વચન.. 8 પ્રથમ ઉપદેશ : કર્મકાંડ. 8 પહેલો અધ્યાય.. 8 બીજો અધ્યાય.. 11 ત્રીજો અધ્યાય.. 13 ચોથો અધ્યાય.. 19 પાંચમો અધ્યાય.. 24 છઠ્ઠો અધ્યાય.. 28 સાતમો અધ્યાય.. 32 આઠમો અધ્યાય.. 36 નવમો અધ્યાય.. 39 (40/76) 48 બીજો ઉપદેશઃ જ્ઞાનકાંડ. 49 પહેલો અધ્યાય.. 49 બીજો અધ્યાય.. 59 બીજો ઉપદેશઃ … વાંચન ચાલુ રાખો વેદાનું વચન

Isavasya

Contents Isavasya. 2 Shanti Path. 2 શાંતિપાઠ. 2 Isavasya. 4 Verse 01. 4 Isavasya. 7 Verse 02. 7 Isavasya. 9 Verse 03. 9 Isavasya. 11 Verse 04. 11 Isavasya. 12 Verse 05. 12 Isavasya. 14 Verse 06. 14 ઈશ્વરને જાણનાર મહાપુરુષની સ્થિતિ... 14 Isavasya. 15 Verse 07. 15 Isavasya. 17 Verse 08. 17 દર્શનનું ફલ.. … વાંચન ચાલુ રાખો Isavasya

https://ramanlal.wordpress.com/

સંત શ્રી કબીરજીનાં બોધ વચનો – ભજનો અને શ્રી ધર્મદાસને આપેલો ઉપદેશ Just another WordPress.com weblog « કબીર ભજન – ૯ – ( 183 – 206 ) કબીર ભજન – ૧૦ – ( 207 – 222 )     કબીર ભજન – ૧૦ – ( 207 – 222 ) (૨૦૭) સાધુકા હોના મુશ્કિલ હૈ. સાધુકા હોના મુશ્કિલ … વાંચન ચાલુ રાખો https://ramanlal.wordpress.com/

લહરી

  Contents નિવેદન... 6 અનુક્રમ.. 7 મનચકોર. 9 આશ્ચર્ય.. 10 શરદની એક રાત્રી... 11 સંયોગભાવ.. 11 ત્રિરંગ.. 12 અજંપો... 14 મન – મગતરું. 15 વિમુક્ત માનવી... 15 ઘેરી રહે તો... 16 જીવનમૃત્યુ... 16 કોણ ?. 17 હા, નિશા... 18 કૃષ્ણત્રયી... 19 દારોગા... 25 સ્પૃહા.. 29 માનવતા... 29 બાળક. 30 કવિ... 31 વિધિકાંકરા.. 31 હસ્તાક્ષર. 32 … વાંચન ચાલુ રાખો લહરી