ભજન સંગ્રહ – સોલ્સબરી

ભજન સંગ્રહ – સોલ્સબરી

અનુક્રમણિકા

અ.નં. નામ.

પાન.

૧. ઈશ્વર – ઉપાસના

 

૨. અગ્નિહોત્ર

 

૩. શ્લોકો

 

૧૩

૯. આનંદ મંગલ કરૂં

આરતી

૨૯

૫. જય જગદીશ હરે

આરતી

૨૩

૬. દશ અવતારની

આરતી

૨૪

૮. શ્રી અંબા માતાની

આરતી

૨૮

૭. શ્રી આદ્યશક્તિની

આરતી

૨૬

૪. શ્રી ગણપતિની 

આરતી

૨૨

૧૦. શ્રી મારૂતીની

આરતી

૩૦

૧૧. સોમવારની પ્રાર્થના

પ્રાર્થના

૩૦

૧૯. ગજાનન દેવ

ગણપતિ સ્તવન

૩૮

૧૩. જય ગણેશ

ગણપતિ સ્તવન

૩૫

૧૭. જય ગણેશ ગણનાથ

ગણપતિ સ્તવન

૩૭

૧૫. દુંડાળો દુઃખ ભંજનો

ગણપતિ સ્તવન

૩૬

૧૪. પહેલાં સ્મરૂં

ગણપતિ સ્તવન

૩૫

૧૨. પ્રથમ નમન

ગણપતિ સ્તવન

૩૫

૧૮. પ્રથમ સ્મરૂં

ગણપતિ સ્તવન

૩૮

૧૬. શ્રી ગુરૂ ગણપતિને

ગણપતિ સ્તવન

૩૬

૧૧૯.

અખિયાં હરિદર્શન કી

ભજન

૧૦૮

૨૨. અખિલ બ્રહ્માંડમાં

ભજન

૪૦

૬૩.

અબ મેં શરણ તીહારીજી

ભજન

૬૯

૨૯૨.

અભિનંદન

ભજન

૨૬૪

૧૫૯.

આ જગતમાં સર્વ કોઈ

ભજન

૧૪૭

૨૦૯.

આજ ચલે વન રઘુરાય

ભજન

૧૯૪

૧૧૮.

આયા થા કીસ કામકો

ભજન

૧૦૭

૨૭૮.

આયા દ્વાર તુમ્હારે

ભજન

૨૫૧

૨૨૫.

આવકાર

ભજન

૨૦૮

૧૩૧.

આવે આવે ને વહી જાય રે

ભજન

૧૨૦

૨૪૨.

આવો આવો સહુ અહીં

ભજન

૨૨૨

૨૯૦.

આશાભર્યા

ભજન

૨૬૧

૨૫૯.

ઈજારો તો નથી લીધો

ભજન

૨૩૫

૬૯.

ઈશ્વર કો જાન બંદે

ભજન

૭૩

૨૬૫.

ઈશ્વરથી એકતા

ભજન

૨૪૧

૧૧૩.

એ મારગડા જુદા

ભજન

૧૦૩

૨૦૫.

એક દિન જાવું

ભજન

૧૯૦

૧૯૨.

એક દિવસ એકાંતે બેસી

ભજન

૧૭૮

૮૧.

એક રૂપે શિવજી

ભજન

૮૧

૨૨૬.

એનું નામ હતું ગંગડી લંગડી

ભજન

૨૦૯

૯૮.

એહિ જગ તેરો

ભજન

૯૩

૨૬૯.

ઓ મુસાફિર રે ગાઈ લે

ભજન

૨૪૪

૨૩૧.

ઓ વન વગડાના વણઝારા

ભજન

૨૧૪

૧૬૦.

ઓ સુખીયાં નર ને નાર

ભજન

૧૪૮

૨૫૮.

ઓમ્ નમઃ શિવાય

ભજન

૨૩૫

૨૦૭.

ઓલ્યો કાનુડો ઘડુલાનો ચોર

ભજન

૧૯૨

૫૮. કાનુડે ન જાણી મારી પીડ

ભજન

૬૫

૧૯૯.

કાનો રાસ રમાડે

ભજન

૧૮૫

૭૬.

કામીલ કામ કમાલ કીયા

ભજન

૭૭

૨૪૮.

કાશી દેખી મથુરા દેખી

ભજન

૨૨૬

૧૮૭.

કેલઈયો

ભજન

૧૭૧

૧૭૦.

કોઈ આજ જશે કોઈ કાલ

ભજન

૧૫૭

૯૨.

કોઈ નંદ કે લાલ બતાદો રે

ભજન

૮૯

૨૭૭.

કોઈ રામ બોલે

ભજન

૨૫૧

૧૪૫.

કોઈકો કોઈ પ્યારા

ભજન

૧૩૩

૧૨૭.

કોઈનું રહ્યું નહિ રાજને

ભજન

૧૧૭

૬૫.

ખમ્મા મારા

ભજન

૭૦

૧૮૫.

ખોટી કલ્પના

ભજન

૧૭૦

૨૫૩.

ગમે તેટલું મળે છતાંયે

ભજન

૨૨૯

૮૬.

ગિરિધર કે ઘર જાઉં

ભજન

૮૫

૮૦.

ગિરિવર ધારી

ભજન

૮૦

૨૮૪.

ગીતા એ જ્ઞાન ગંગા છે

ભજન

૨૫૫

૨૧૪.

ગુરૂ ગોવિંદ દોનો ખડે

ભજન

૧૯૮

૩૦. ગોકુળ વહેલા પધારજો

ભજન

૪૮

૧૯૩.

ગોવાળાની સંગે

ભજન

૧૮૦

૪૯. ગોવિંદના ગુણ

ભજન

૫૯

૧૫૨.

ગોળી ફોડી મારી

ભજન

૧૪૧

૨૧૫.

ઘટ ઘટમાં રાધાની લટ

ભજન

૨૦૦

૨૩૨.

ઘડી ઘડી પલ પલ

ભજન

૨૧૫

૧૪૭.

ચાકર તેરે શરનકા

ભજન

૧૩૫

૧૪૨.

ચાર ચાર વેદોનો સાર

ભજન

૧૩૧

૨૮૬.

ચૂકશો મા

ભજન

૨૫૮

૧૯૮.

ચેત ચેત ઈન્સાન ભલા તું

ભજન

૧૮૪

૨૪૩.

ચેત ચેત તું ચેત

ભજન

૨૨૨

૧૩૮.

છેલ છબીલા નટના નાગર

ભજન

૧૨૮

૧૯૦.

છોને મારા તંબુરાના થાય

ભજન

૧૭૭

૭૮.

જન્મ ધરી શું કમાયો

ભજન

૭૮

૯૧.

જબ લગ હે ઘટ મેં

ભજન

૮૮

૧૮૯.

જય અંબે (ગરબો)

ભજન

૧૭૬

૨૮૨.

જય કૃષ્ણ હરે

ભજન

૨૫૪

૧૫૫.

જય જય ભોળા શંભુ

ભજન

૧૪૪

૨૭. જશોદા તારા કાનુડાને

ભજન

૪૫

૧૩૪.

જશોદા તારા કેટલા જનમની

ભજન

૧૨૪

૨૩. જાગને જાદવા

ભજન

૪૧

૧૬૨.

જાગો જલારામ વીરપુરના

ભજન

૧૪૯

૬૧. જાગો બંસી વારે લલના

ભજન

૬૭

૬૨.

જાગો રે અલબેલા કાન

ભજન

૬૮

૩૨. જાય છે જુવાની

ભજન

૫૦

૧૬૫.

જાય છે જુવાની તારી

ભજન

૧૫૩

૨૬૭.

જીવલડા જૂઠી જગતની ઝોળી રે

ભજન

૨૪૩

૧૭૨.

જુઓ ગગનમાં હરિ

ભજન

૧૫૮

૨૫૪.

જુઓ રે ભાઈ ગાંડાની વણઝાર

ભજન

૨૩૦

૨૧૨.

જુઓ રે ભાઈ પાગલનો

ભજન

૧૯૬

૪૫. જૂનું થયું દેવળ

ભજન

૫૭

૧૪૧.

જો નર દુઃખમેં

ભજન

૧૩૦

૪૨. જોગીન્દ્રપણું શિવજી તમારૂં

ભજન

૫૫

૧૮૮.

જોવાને આવજો (ગરબો)

ભજન

૧૭૪

૧૫૭.

જ્યાં લગી જીવનની જાત

ભજન

૧૪૫

૨૦૬.

જ્યાં સુધી આત્મા

ભજન

૧૯૧

૨૮૮.

ઝાલર વાગે ને

ભજન

૨૫૯

૧૦૫.

ઝીની ઝીની બીની

ભજન

૯૭

૧૦૧.

ઠાકુર મેરા

ભજન

૯૫

૧૪૩.

ડગમગ ડોલે મોરી નૈયા

ભજન

૧૩૨

૮૭.

તન ધન રંગ પતંગ કે

ભજન

૮૬

૧૦૦.

તનકા રંગ પતંગ રે

ભજન

૯૪

૧૩૨.

તમે ક્યાં જઈ રહેશો રાત રે

ભજન

૧૨૨

૧૦૮.

તમે ધીરે ગાડી હાંકો રે

ભજન

૯૯

૧૯૭.

તર તર તર તારી તબિયત

ભજન

૧૮૩

૨૨૮.

તારા મલકમાં લઈ જા

ભજન

૨૧૧

૧૩૯.

તારા રંગમાં રંગીલા

ભજન

૧૨૯

૨૪૧.

તું તો લેને હરિનું નામ

ભજન

૨૨૧

૨૨૭.

તું ભૂલે છે ભગવાન

ભજન

૨૧૦

૧૨૯.

તું શું કરે વિચાર

ભજન

૧૧૮

૨૫૦.

તેરા દ્વાર ખડા ભગવાન, અરજ

ભજન

૨૨૭

૨૪૬.

તેરે દ્વાર ખડા ભગવાન

ભજન

૨૨૪

૨૨૨.

ત્યારે

ભજન

૨૦૫

૧૦૬.

દયા ધરમ નહિ મનમેં

ભજન

૯૮

૧૫૮.

દયાળુ મારો વાલો રે

ભજન

૧૪૬

૧૭૧.

દરસન દેન પ્રાન પિયારે

ભજન

૧૫૮

૩૮. દાણ લીલા

ભજન

૫૩

૨૭૩.

દુકાન

ભજન

૨૪૭

૧૦૭.

દુનિયા સરજીને

ભજન

૯૯

૨૬૦.

દુસરોં કા દુઃખડાં

ભજન

૨૩૬

૨૪૯.

દેખ તેરી સંસારકી

ભજન

૨૨૬

૨૨૪.

દેજો રામ નામની પ્યાલી

ભજન

૨૦૭

૭૩.

દો દિનકા જગમેં મેલા

ભજન

૭૫

૧૮૦.

દોરી તારી ટૂંકી થવાની

ભજન

૧૬૪

૮૮.

ધર લે ક્રિપાલ શરન

ભજન

૮૭

૧૧૭.

ધીરે ચલો

ભજન

૧૦૭

૨૫. નરસીંહ મહેતાની હૂંડી

ભજન

૪૨

૧૯૫.

નંદ લાલો રે…લાલો

ભજન

૧૮૧

૨૮. નંદલાલા રે નંદલાલા

ભજન

૪૬

૬૬.

નારાયણ જીનકે

ભજન

૭૧

૭૫.

નારાયણ મેં શરણ

ભજન

૭૬

૩૬. નારાયણનું નામ જ લેતાં

ભજન

૫૨

૮૪.

નિરબલ કો બલરામ

ભજન

૮૪

૨૮૩.

નિરંજન નારાયણ હો નાથ

ભજન

૨૫૫

૪૬. પગ ઘુંઘર બાંધ મીરાં

ભજન

૫૮

૨૫૭.

પગ મને ધોવા દોને

ભજન

૨૩૩

૪૮. પરનું ભૂંડું કરતાં

ભજન

૫૯

૨૦૧.

પંઢરપુરને પાદરે

ભજન

૧૮૬

૧૦૩.

પાની મેં મીન પિયાસી

ભજન

૯૬

૪૭. પાયોજી મૈંને રામ રતન

ભજન

૫૮

૧૧૫.

પાર્વતી-સમુદ્ર સંવાદ

ભજન

૧૦૫

૧૨૦.

પાંડવોની વિશિષ્ઠિ – ૧

ભજન

૧૦૯

૧૨૧.

પાંડવોની વિશિષ્ઠિ – ૨

ભજન

૧૧૧

૨૬૩.

પીંજરે કે પંછી રે

ભજન

૨૪૦

૨૩૯.

પેલા કાળુડા કાનુડાનો દોર

ભજન

૨૧૯

૧૫૩.

પોપટ પીંજર નહીં તારૂં

ભજન

૧૪૨

૨૪૪.

પ્રભુ આધાર તારો છે

ભજન

૨૨૩

૨૧૩.

પ્રભુ કનૈયાલાલ

ભજન

૧૯૭

૭૧.

પ્રભુ કર સબ દુઃખ

ભજન

૭૪

૭૭.

પ્રભુ તેરી મહિમા

ભજન

૭૭

૧૬૧.

પ્રાણિયા ? ભજી લે ને કિરતાર

ભજન

૧૪૮

૧૨૫.

પ્રેમ જોગીડા

ભજન

૧૧૫

૧૪૬.

પ્રેમ ભક્તિ

ભજન

૧૩૪

૨૯. પ્રેમને વશ થયો રાજી

ભજન

૪૭

૧૪૮.

બદલ ગયા હૈ જમાના

ભજન

૧૩૬

૨૮૯.

બંસીની ધૂન

ભજન

૨૬૧

૨૧૦.

બાજે હાં…ઓ…હો…ઓ

ભજન

૧૯૫

૧૧૨.

બીગડી કૌન સુધારે

ભજન

૧૦૨

૧૯૬.

બેઠો બેઠો ઉપરવાળો

ભજન

૧૮૨

૧૫૧.

બોલો બોલો હરિ

ભજન

૧૪૧

૧૫૪.

ભક્તિ વડે વશ થાય

ભજન

૧૪૩

૨૫૫.

ભગવાન ભૂલે જો તું હમને

ભજન

૨૩૨

૧૨૪.

ભજન બિના દેહ વ્યર્થ હૈ

ભજન

૧૧૪

૩૪. ભજનનો વેપાર

ભજન

૫૧

૧૩૬.

ભજમન શ્રી હરિનું નામ

ભજન

૧૨૬

૨૭૪.

ભયંકર છે

ભજન

૨૪૯

૧૦૪.

ભાઈ મારો સાથીડો

ભજન

૯૭

૧૬૩.

ભૂલ ન જા અવધૂત

ભજન

૧૫૦

૨૫૧.

મટકી ફૂટી ગઈ રે મોહન

ભજન

૨૨૮

૨૮૭.

મથુરામાં ખેલ ખેલી આવ્યા

ભજન

૨૫૯

૧૯૪.

મન તું શંકર ભજીલે

ભજન

૧૮૧

૧૩૦.

મનવા ભૂલી ગયો ભગવાન

ભજન

૧૧૯

૭૦.

મનવા રે રામ ભજન

ભજન

૭૩

૧૩૫.

મંગલકારી નામ

ભજન

૧૨૫

૫૦. માઈ મૈંને ગોવિંદ લીનો

ભજન

૬૦

૫૩. માછીડા હોડી હલકાર

ભજન

૬૧

૨૨૩.

માટીની આ કાયાનો

ભજન

૨૦૬

૨૫૨.

માડી તારા નામ છે હજાર

ભજન

૨૨૯

૧૬૯.

મારા અવધપુરીના રામ

ભજન

૧૫૬

૮૯.

મારા નિરધનના ધન રામ

ભજન

૮૭

૧૧૪.

મારા પ્રભુ વસે છે

ભજન

૧૦૪

૨૮૫.

મારા રંગીલા રણછોડ

ભજન

૨૫૭

૨૩૩.

મારાં રામનાં રખવાળાં

ભજન

૨૧૫

૨૩૬.

મારાં રામનાં રખવાળાં ઓછાં

ભજન

૨૧૭

૨૧૧.

મારી નૈયા પડી છે

ભજન

૧૯૬

૨૯૧.

મારી નૈયાના ખેવનહારા

ભજન

૨૬૨

૨૧૮.

મારી વિનંતિ પ્રભુ તું સ્વીકારજે

ભજન

૨૦૨

૧૮૧.

મારૂં મન ડોલે

ભજન

૧૬૫

૨૬૮.

મારે નથી જાવું તીરથ ધામ રે

ભજન

૨૪૩

૨૩૪.

મીરાંને પૂર્વ જન્મની પ્રીત રે

ભજન

૨૧૫

૫૧. મુખડાંની માયા

ભજન

૬૦

૧૮૪.

મુજકો ક્યા ઢૂંઢે બનમેં

ભજન

૧૬૯

૬૭.

મુઝે હૈ કામ ઈશ્વર સે

ભજન

૭૨

૧૨૩.

મુરલી તેરી બજાઉં

ભજન

૧૧૩

૨૪૫.

મૂરખા કહ્યું તું મારૂં માન

ભજન

૨૨૩

૯૪.

મેરી રોમે રમે રે

ભજન

૯૦

૯૦.

મેરે મંદિર હરિ આના

ભજન

૮૮

૨૭૦.

મૈયા તેરા કનૈયા

ભજન

૨૪૫

૧૨૨.

મૈં નહિ માખન ખાયો

ભજન

૧૧૨

૩૧. મોકલો જશોદાજી

ભજન

૪૮

૩૫. મોહન મોરલી વાગી રે

ભજન

૫૨

૫૫. મ્હને ચાકર રાખોજી

ભજન

૬૩

૨૨૯.

મ્હારા હૈયામાં રોજ હરિ

ભજન

૨૧૨

૪૧. મ્હેતાજી અમે માધવના

ભજન

૫૫

૫૭. યમુના મેં કૂદ પર્યો

ભજન

૬૪

૧૧૬.

યહ બિનતિ હૈ

ભજન

૧૦૬

૨૭૨.

રખવૈયા

ભજન

૨૪૬

૧૭૮.

રણછોડ રાયા

ભજન

૧૬૩

૨૩૮.

રાખનાં રમકડાં

ભજન

૨૧૯

૨૩૭.

રાખે તેવાં રહીએ…રામ

ભજન

૨૧૮

૧૬૭.

રાઠોડ કૂળમાં જન્મી મીરાં

ભજન

૧૫૫

૨૦૮.

રાણાજી રાણાજી લાગી

ભજન

૧૯૨

૨૪. રાત રહે જ્યાહરે

ભજન

૪૨

૧૩૭.

રાતે નિદ્રા દિવસે કામ

ભજન

૧૨૭

૨૧૬.

રામ નામકી પ્યાલી

ભજન

૨૦૧

૧૭૭.

રામ બાણ વાગ્યાં

ભજન

૧૬૨

૨૭૬.

રામ ભક્ત બાપુ

ભજન

૨૫૦

૧૭૫.

રામ ભજો મેરે ભાઈ

ભજન

૧૬૦

૩૩. રામ રટણ સાંજ સવારે

ભજન

૫૦

૨૬૪.

રામ રામ બોલો

ભજન

૨૪૦

૮૨.

રામ લછમન જાનકીને

ભજન

 ૮૨

૫૨. રામ સીતાપતિ તારી

ભજન

૬૦

૨૦૦.

રામનાં ભજનમાં તું ચોરી

ભજન

૧૮૫

૯૯.

રે મન ભજ ચરનન રઘુરાઈ

ભજન

૯૪

૨૧૯.

લગની લાગી છે શ્યામ

ભજન

૨૦૩

૯૫.

લાલકી લાલકી લાલકી

ભજન

૯૧

૨૩૦.

વા વાયા ને વાદળ ઉમટ્યાં

ભજન

૨૧૩

૫૯. વાગે છે રે વાગે છે

ભજન

૬૬

૯૬.

વારો જશોદા મૈયા

ભજન

૯૨

૮૩.

વાંસની ઓ વાંસળી

ભજન

૮૩

૧૭૪.

વિઘ્ન હરણ – મંગલા ચરણ

ભજન

૧૬૦

૧૨૮.

વિધિના લેખ લખ્યા

ભજન

૧૧૭

૨૧૭.

વિધીના લખીયા લેખ લલાટે

ભજન

૨૦૧

૨૫૬.

વિધીના લેખ નહિ સમજાય

ભજન

૨૩૩

૨૬૬.

વિભિષણની રામભક્તિ

ભજન

૨૪૨

૨૦૩.

વીર પ્રભુના ચરણ કમળમાં

ભજન

૧૮૮

૫૪. વૃક્ષન સે મત લે

ભજન

૬૨

૨૭૫.

વૃંદાવનકા કૃષ્ણ કનૈયા

ભજન

૨૪૯

૪૩. વેરણ રાત મળી

ભજન

૫૬

૨૦. વૈષ્ણવ જન

ભજન

૩૯

૧૭૯.

વ્હાલા પ્રેમથી સહુ બોલો

ભજન

૧૬૪

૨૮૧.

વ્હાલો મારો જમુનાને

ભજન

૨૫૪

૧૭૩.

વ્હાલો મારો સાચાનો

ભજન

૧૫૯

૯૩.

વ્હેલિયા વ્હેલ હંકાર રે

ભજન

૯૦

૧૦૨.

શરણાં શ્યામનાં રે

ભજન

૯૫

૨૭૯.

શામળા સૂકાની થઈને

ભજન

૨૫૨

૧૩૩.

શીખ્યો ન જીવતાં

ભજન

૧૨૩

૬૦. શું કરવું છે મારે

ભજન

૬૬

૧૬૮.

શ્રી કૃષ્ણ કનૈયાલાલ

ભજન

૧૫૬

૭૪.

શ્રી રામ કહે હનુમાના

ભજન

૭૬

૨૬૧.

શ્રી રામને સેવ્યા નથી

ભજન

૨૩૭

૨૭૧.

સખીઓનો સથવારો

ભજન

૨૪૫

૫૬. સત્સંગનો રસ

ભજન

૬૪

૧૬૬.

સફરકા સોદા કરલે

ભજન

૧૫૪

૨૮૦.

સબસે રામ ભજન

ભજન

૨૫૩

૧૮૩.

સમય આ ચાલ્યો

ભજન

૧૬૮

૨૧. સમરને શ્રી હરિ

ભજન

૩૯

૨૪૦.

સરોવર કાંઠે શબરી બેઠી

ભજન

૨૨૦

૬૮.

સંત પરમ હિતકારી

ભજન

૭૨

૩૭. સંતો હમે રે વેવારિયા

ભજન

૫૩

૩૯. સુકૃત હોય તો યાદ કરી લે

ભજન

૫૪

૧૪૪.

સુન લે પુકાર મોરી

ભજન

૧૩૩

૪૪. સુની મૈં હરિ આવનકી આવાજ

ભજન

૫૭

૧૪૦.

સુમરન કરલે મેરા મના

ભજન

૧૨૯

૧૨૬.

સૌનો બેલી રામ

ભજન

૧૧૬

૨૩૫.

સ્તુતિ વંદન (જલારામ બાપા)

ભજન

૨૧૬

૧૧૧.

હટડી છોડ ચલા બનજારા

ભજન

૧૦૧

૨૪૭.

હર ભોળા ઓ શિવ

ભજન

૨૨૫

૨૦૪.

હરિ ૐ હરિ ૐ

ભજન

૧૮૯

૯૭.

હરિ ૐ હરિ ૐ બોલો

ભજન

૯૨

૨૬૨.

હરિ ઓમ્ તત્ સત્

ભજન

૨૩૮

૧૮૬.

હરિ તારાં નામ છે હજાર

ભજન

૧૭૧

૧૪૯.

હરિ નામ સુધા ન પીધું

ભજન

૧૩૮

૭૨.

હરિ નામ સુમર

ભજન

૭૪

૧૦૯.

હરિ બીન તેરો મેરે

ભજન

૧૦૦

૧૧૦.

હરિ ભજન બીન

ભજન

૧૦૧

૨૨૦.

હરિ હરિ બોલો

ભજન

૨૦૪

૮૫.

હરિ હરિ હર હર

ભજન

૮૪

૧૭૬.

હરિને ભજતાં હજુ

ભજન

૧૬૧

૨૬. હાં રે દાણ માગે

ભજન

૪૪

૧૮૨.

હાં રે મારાં પ્રેમ પંખીડાં

ભજન

૧૬૬

૬૪.

હાંરે હરિ વસે

ભજન

૬૯

૧૯૧.

હું તો ખોળું છું ભગવાન

ભજન

૧૭૭

૪૦. હું વાણોતર તારો

ભજન

૫૫

૨૯૩.

હે જગત્રાતા

ભજન

૨૬૫

૧૫૦.

હે પ્રભુ ! આ વિશ્વમાં તું

ભજન

૧૩૯

૨૦૨.

હે રામ લક્ષ્મણ જાનકીના

ભજન

૧૮૮

૧૬૪.

હો રંગ રે હો

ભજન

૧૫૧

૨૨૧.

હો લક્ષ્મણ વાંક નથી કંઈ મારો

ભજન

૨૦૫

૧૫૬.

હો.. ઓ.. રામજી

ભજન

૧૪૪

૭૯.

હોલા હોલીની જોડલીને

ભજન

૭૯

૩૦૫.

અચ્યુતં કેશવં

થાળ

૨૭૩

૨૯૯.

આવજો આવજો જમવાને

થાળ

૨૬૯

૩૦૧.

જમવા આવો જશોદાના બાળ

થાળ

૨૭૧

૩૦૦.

જમવા આવો મનને ભાવો

થાળ

૨૬૯

૨૯૭.

જમવા પધારો

થાળ

૨૬૭

૩૦૨.

જમવા પધારો

થાળ

૨૭૧

૨૯૮.

જમવાને આવજો

થાળ

૨૬૮

૨૯૫.

જમો તો જમાડું રે

થાળ

૨૬૬

૩૦૩.

જમો સત્યનારાયણ દેવ

થાળ

૨૭૨

૨૯૪.

જીવણ આવો જમવાને

થાળ

૨૬૫

૩૦૬.

પારણું

થાળ

૨૭૪

૩૦૪.

પ્રસાદાર્પણ

થાળ

૨૭૩

૨૯૬.

મારા રસભીના રણછોડ

થાળ

૨૬૭

૩૦૭.

હાલરડું

થાળ

૨૭૫

૩૦૮.

હાલરડું

થાળ

૨૭૫

૩૧૦.

કબીરની સાખી

સાખી-દુહા

૨૮૨

૩૦૯.

તુલસીદાસની સાખી

સાખી-દુહા

૨૭૬

૩૧૧.

પરચુરણ સાખી

સાખી-દુહા

૨૮૪

૩૧૨.

શેર

સાખી-દુહા

૨૮૯

૩૧૮

પરચુરણ ધૂન

ધૂન

૨૯૬

૩૧૭.

ભજ ગોવિંદ ગોવિંદ

ધૂન

૨૯૬

૩૧૩.

રઘુપતિ રાઘવ રાજારામ-૧

ધૂન

૨૯૩

૩૧૪.

રઘુપતિ રાઘવ રાજારામ-૨

ધૂન

૨૯૪

૩૧૫.

રામધૂન-સબ જન અબ

ધૂન

૨૯૪

૩૧૬.

શંકર મહાજટાધારી

ધૂન

૨૯૫

થી

–    હરિ ૐ તત્ સત્

૩૦૦

Advertisements

One thought on “ભજન સંગ્રહ – સોલ્સબરી

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s